Evidencija radnog vremena

Obaveza vođenja evidencije propisana je "Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (SI. novine FBiH, br. 92/16 od 18.11.2016. godine).

Evidencija zaposlenika i radnog vremena je web orjentisana aplikacija bazirana na modernim tehnologijama i omogućava elektronsko evidentiranje svih propisanih i potrebnih podataka o zaposlenicima, te elektronsko evidentiranje radnog vremena, bolovanja, prekovremenih sati, godišnjih odmora, odsustva u toku radnog vremena, službenih putovanja i dr. podataka o prisustvu zaposlenika na radnom mjestu. Kroz sistem su predviđeni zakonski propisani izvještaji u Excel formi zbog dalje obrade i kreiranja dodatnih izvještaja na osnovu evidentiranja podataka o zaposlenicima.

Opis

Isprobajte

Ukoliko ste zainteresovani za neki od naših proizvoda, kontaktirajte nas.

Kontaktirajte nas

demo

Ukoliko ste zainteresovani za neki od naših proizvoda, kontaktirajte nas.

Adresa

Kolodvorska 11A, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax

+387 33 714 400

+387 33 714 401