Nova verzija poslovno-informacionog sistema NIBIS

Nova verzija poslovno-informacionog sistema NIBIS

Nova verzija poslovno-informacionog sistema NIBIS uključuje promjene na modulu Ugovora o djelu...