Unapređenja na OnTouch monitoru za kuhinju

Omogućeno je da kada se klikne na artikal u narudzbi da se prikaze u posebnom prozoru receptura tog artikla, sa opcijom "close".
Dodatno je na monitoru  naravljen slide-in segment sa desne strane prozora na kojem ce se prikazivati u manjem obliku (jedna ispod druge) narudzbe koje je kuhinja potvrdila, kako bi znali sta je sve potvrđeno, a sta ne. Ukoliko korisnik nije potvrdio narudzbu, da kuhinja ima opciju da tu narudzbu vrati nazad na glavni prozor (kao Undo). 

Napravljeno ograničenje na izbor artikala ovisno od postavljene lokacije

 Sa verzijom 1.1.6.0 omogućeno je ograničenje izbora artikala ovisno od lokacije na OnTouch sistemu.

Na grupama lokacija je moguća postavka Skrivenih grupa i Skrivenih klasa artikala upisujući u navedena polja šifre skrivenih grupa i skrivenih klasa odvojeno znakom  ";". Ukoliko se želi uraditi obrnuta postavka, da se označi koje grupe će biti vidljive, u navedena polja je potrebno upisati prvo znak  "!". U tom slučaju upisuju se samo grupe koje će ta lokacija vidjeti, a sve ostale će bit skrivene.

 

Kreiran izvještaj Lista partnera

Kroz novu verziju OnTouch sistema je omogućeno generisanje ispisa Lista partnera. Izvještaj sadrži podatke o rednom broju, nazivu partnera, adresi i kontakt podacima partnera.