Na unosu dokumenta početnog stanja dodana akcija koja će kreirati stavke za sve artikle iz klase repromaterijala

Na unosu dokumenta početnog stanja dodana akcija koja će kreirati stavke za sve artikle iz klase repromaterijala

Dodana je akcija koja se vidi samo na unosu dokumenta početnog stanja a kojom se kreiraju stavke za sve materijale definisane u klasi koja je označena kao klasa repromaterijala.