Napravljeno ograničenje na izbor artikala ovisno od postavljene lokacije

Napravljeno ograničenje na izbor artikala ovisno od postavljene lokacije

 Sa verzijom 1.1.6.0 omogućeno je ograničenje izbora artikala ovisno od lokacije na OnTouch sistemu.

Na grupama lokacija je moguća postavka Skrivenih grupa i Skrivenih klasa artikala upisujući u navedena polja šifre skrivenih grupa i skrivenih klasa odvojeno znakom  ";". Ukoliko se želi uraditi obrnuta postavka, da se označi koje grupe će biti vidljive, u navedena polja je potrebno upisati prvo znak  "!". U tom slučaju upisuju se samo grupe koje će ta lokacija vidjeti, a sve ostale će bit skrivene.