Definiranje naziva i oznake 2 na kontnom planu u modulu Glavne knjige

Definiranje naziva i oznake 2 na kontnom planu u modulu Glavne knjige

Sa verzijom 2.0.7.2 omogućeno je na kontnom planu ažurirati pored zakonski definiranih naziva i oznake konta definiranje naziva i oznake 2. Predmetna polja omogućavaju primjerice radi prevod kontnog plana i ispis bilanci i kartica konta na drugom jeziku te jednostavnije izvještavanje prema inostranim partnerima.