Kreiranje obračuna plaća na osnovu predefinisanih zarada na radniku

Kreiranje obračuna plaća na osnovu predefinisanih zarada na radniku

Kroz verziju 2.0.7.4 omogućeno je definiranje zarada na matičnim podacima radnika (npr. dodatak na uslove rada, položajni dodatak, dodatak po osnovu stečenog zvanja i lično). Na osnovu definiranih zarada automatskom obradom je moguće kreiranje obračuna plaća i jednostavnije upravljanje istim.