Dorada prikaza na listi Virmana u modulu Plate

Dorada prikaza na listi Virmana u modulu Plate

Kroz verziju 2.0.7.8 omogućen je dodatni prikaz virmana u modulu Plate. Pored postojećih tabova kroz jedinstven pregled u zasebnom tabu omogućen je prikaz svih isplata, kredita i doprinosa čime se prikazuje ukupan total bez pojedinačnih preračunavanja.