Export virmana u novi format Unicredit banke za modul Plate i Ugovori o djelu

Export virmana u novi format Unicredit banke za modul Plate i Ugovori o djelu

Kroz verziju 2.0.7.8 omogućen je novi format exporta spiskova za virmane iz modula Plate i Ugovori o djelu.  Unicredit banka je napravila novu formu za isplatu mjesečnih primanja koja je u sistemu integrirana u meniju Obrade sa liste kreiranih virmana.