Ispis labela sa liste osnovnih sredstava

Ispis labela sa liste osnovnih sredstava

Kroz modul osnovnih sredstava je omogućeno štampanje labela. Labele se mogu štampati primjera radi sa sljedećim podacima:

  • inventarni broj,
  • naziv,
  • jedinica mjere,
  • datum nabavke,
  • šifra i naziv smještaja,
  • ulazni dokument,
  • izlazni dokument i slično.