Dobrodošli na našu novu web stranicu

Dobrodošli na našu novu web stranicu

Poštovani posjetioci, Želimo vam predstaviti našu novu web stranicu , s namjerom da vam ponudimo dodatne informacije o našoj kompaniji i djelatnosti kojom se bavimo. Potrudit ćemo se da vas obavještavamo…

Dorada prikaza na listi Virmana u modulu Plate

Kroz verziju 2.0.7.8 omogućen je dodatni prikaz virmana u modulu Plate. Pored postojećih tabova kroz jedinstven pregled u zasebnom tabu omogućen je prikaz svih isplata, kredita i doprinosa čime se prikazuje ukupan total bez pojedinačnih preračunavanja.

Nibis?

Poslovno-informacioni sistem "NIBIS", namjenjen srednjim i velikim preduzećima. Izrađen je modularno tako da se svaki modul može koristiti kao samostalna aplikacija, ali moduli međusobno integrirani pokazuju svoju najveću snagu i predstavljaju idealno rješenje.

NIBIS (NextVision Business Information System) Vam nudi mogućnost jednostavnog i efikasnog praćenja Vašeg poslovanja.

Nibis?

Ciljevi

Poslovno-informacioni sistem NIBIS predstavlja jedinstveno softversko rješenje čiji su osnovni ciljevi:

 • Pojednostavljenje i ubrzanje poslovnog procesa

 • Olakšavanje rada korisnicima sistema

 • Jednostavan i brz pristup svim podacima unutar sistema

Ciljevi

Moduli

Poslovno informacioni sistem omogućava evidenciju podataka i izvještavanje, a sastavljen je iz slijedećih modula:

 • Finansijska operativa

 • Robno – materijalno knjigovodstvo

 • Glavna knjiga

 • Stalna sredstva

 • Obračun plata

 • POS

Finansijska operativa

Robno – materijalno knjigovodstvo

Glavna knjiga

Stalna sredstva

Obračun plata

POS - Point Of Sale

13 GODINA
20 ZAPOSLENIH
400 KORISNIKA
4112 ZAHTJEVA

Finansijska operativa

Finansijska operativa obuhvata sve procese koji se odnose na praćenje naplate svih isporuka robe i usluga kupcima, praćenje isplata dobavljačima po ulaznim fakturama, kao i evidenciju otvorenih stavki kupaca i dobavljača sa mogućnošću kreiranja izvještaja o finansijskom stanju kupaca i izvještaja o prijavi poreza.

Finansijska operativa

Finansijska operativa se prati kroz modul koji je podijeljen u slijedeće cjeline:

Evidencija ulaznih/izlaznih faktura

Prijava poreza

Evidencija novčanih transakcija

Izvodi

Blagajne

Kompenzacije

Izvod otvorenih stavki (IOS)

Ostala finansijska knjiženja

Izvještaji

Robno-materijalno knjigovodstvo

Modul Robno-materijalnog knjigovodstva obuhvata praćenje stanja skladišta, proces prodaje i nabavke robe, kalkulaciju cijena robe i planiranje zaliha. Dokumenti robno - materijalnog knjigovodstva funkcionišu na nivou organizacione jedinice, sa izuzetkom dokumenata koji predstavljaju prenos artikala sa jednog skladišta na drugo.

Na osnovu tipa organizacione jedinice, princip rada robno – materijalnog knjigovodstva treba biti definisan za slijedeće tipove skladišta: maloprodajno skladište, veleprodajno skladište, skladište po nabavnoj cijeni, veleprodajno skladište po nabavnoj cijeni, ostali tipovi skladišta...

Robno-materijalno knjigovodstvo

Obuhvaćeni su svi mehanizmi i robni dokumenti koji su potrebni za procese robnog poslovanja:

Planiranje zaliha

Planska kalkulacija (cjenovnik)

Procesi naručivanja

Procesi prijema robe

Kalkulacije

Rabatna politika

Cjenici za kupce

Procesi prodaje i otpreme robe

Skladišno poslovanje

Međuskladišno poslovanje

Trgovačke knjige

Izvještavanje

Glavna knjiga

Glavna knjiga predstavlja evidenciju svih poslovnih promjena nastalih na finansijskom položaju i odražava uspješnost poslovanja preduzeća po bilansnim i vanbilansnim evidencijama prema principima dvojnog knjigovodstva. Promjene se evidentiraju po unaprijed definisanim kontima uz mogućnost razrade po korisnički definisanim dodatnim klasifikacijama (mjesto troška, funkcionalna klasifikacija, fondovska klasifikacija i sl.).

Na osnovu ove evidencije se generišu izvještaji bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans (dnevni, periodični, po definisanim kriterijima), kao i knjigovodstvene kartice partnera i kartice konta.  Evidencija promjena u sistemu usko je povezana sa modulima robno - materijalnog knjigovodstva,  finansijske operative, stalnih sredstava, obračuna  plata i ugovora o djelu. U okviru modula glavne knjige su šabloni za automatsko knjiženje dnevnih promjena, koji se mogu primjenjivati na dokumente prethodno spomenutih modula, ukoliko zadovoljavaju uslove šablona.

 

Knjiženje dnevnih promjena

Šabloni za knjiženje

Pretraga baze stavki

Definisanje kontnog plana

Izvještaji (bilance, kartice...)

Automatsko knjiženje dokumenata

Stalna sredstva

Evidencija stalnih sredstava predstavlja evidenciju materijalne i nematerijalne imovine preduzeća koja je pribavljena sa ciljem uspješnog obavljanja poslovnih aktivnosti preduzeća u dužem vremenskom periodu.

Poslovno-informacioni sistem  omogućava praćenje stalnih sredstava po svim aspektima koji su standardni za sve tipove preduzeća.

Modul stalnih sredstava  obuhvata slijedeće cjeline: evidencija stalnih sredstava, dokumenti stalnih sredstava i izvještaji stalnih sredstava.

 

Stalna sredstva

Dokumenti stalnih sredstava su podijeljeni po tipovima koji definišu na koji način se mijenja vrijednost sredstva. Tipovi dokumenata koji se mogu kreirati su:

Amortizacija osnovnih sredstava

Povećanje vrijednosti

Prodaja osnovnih sredstava

Rashodovanje stalnih sredstava

Revalorizacija stalnih sredstava

Smanjenje vrijednosti

Stavljanje van upotrebe

Upis osnovnih sredstava

Vraćanje sredstva u upotrebu

Obračun plata

Evidencija radnika i osnovnih podataka o radnicima se vrši u modulu plata. Na osnovu unesenih podataka korisnik poslovno-informacionog sistema izrađuje obračun plata, sve potrebne izvještaje kao i export obrazaca prema Poreznoj upravi. Modul zadovoljava sve zakonske propise.

U navedenom modulu  omogućeno  je evidentiranje  kredita i obustava za radnike kao i automatski obračun istih za svaku isplatu.

Postoji mogućnost automatskog knjiženja obračuna prema definisanim šablonima knjiženja.

 

Obračun plata

Modul Plate sadrži slijedeće izbornike sa pripadajućim opcijama:

Podešavanja

Kadrovsko

Vrste plaćanja

Obračun

Virmani

Automatski export virmana

Upload virmana za banke

Obračunski izvještaji

Periodični izvještaji

POS - Point Of Sale

Nakon  pokretanja programa , otvoreni prozor sadrži dva panela:

 • Artikli
 • Stavke računa

Na panelu Artikli se prikazuje lista roba i usluga za koje je moguće izdati POS račun. Izborom artikla navedena stavka se treba upisati u panel  Račun nakon čega je moguće izdati račun.

 

POS - Point Of Sale

Navodimo slijedeće najvažnije funkcionalnosti:

Otvaranje prometa

Printanje računa

Pregled prometa

Opcija storniranja

Rekapitulacije

Integracija sa eksternim sistemima

Isprobajte Nibis

Poslovno informacioni sistem namijenjen za srednja i velika preduzeća koji nudi korisnicima evidenciju poslovnih procesa.

Kontaktirajte nas

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za neki od naših proizvoda, kontaktirajte nas.

Adresa

Kolodvorska 11A, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax

+387 33 714 400

+387 33 714 401