Dorada prikaza na listi Virmana u modulu Plate

Kroz verziju 2.0.7.8 omogućen je dodatni prikaz virmana u modulu Plate. Pored postojećih tabova kroz jedinstven pregled u zasebnom tabu omogućen je prikaz svih isplata, kredita i doprinosa čime se prikazuje ukupan total bez pojedinačnih preračunavanja.

Export mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći

Agencija za statistiku je napravila aplikaciju na osnovu koje je moguć import statističkog mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći u elektronskoj formi. Da bi korisnicima bilo jednostavnije podnošenje statističkog obrasca postojeći format izvještaja je prilagođen sa novom formom. Export izvještaja iz aplikacije se na taj način jednostavno može importovati u aplikaciju Agencije za statistiku.
Dostupno sa verzijom 2.0.8.0

Kreiranje obračuna plaća na osnovu predefinisanih zarada na radniku

Kroz verziju 2.0.7.4 omogućeno je definiranje zarada na matičnim podacima radnika (npr. dodatak na uslove rada, položajni dodatak, dodatak po osnovu stečenog zvanja i lično). Na osnovu definiranih zarada automatskom obradom je moguće kreiranje obračuna plaća i jednostavnije upravljanje istim.

Definiranje naziva i oznake 2 na kontnom planu u modulu Glavne knjige

Sa verzijom 2.0.7.2 omogućeno je na kontnom planu ažurirati pored zakonski definiranih naziva i oznake konta definiranje naziva i oznake 2. Predmetna polja omogućavaju primjerice radi prevod kontnog plana i ispis bilanci i kartica konta na drugom jeziku te jednostavnije izvještavanje prema inostranim partnerima.

Ispis labela sa liste osnovnih sredstava

Kroz modul osnovnih sredstava je omogućeno štampanje labela. Labele se mogu štampati primjera radi sa sljedećim podacima:

  • inventarni broj,
  • naziv,
  • jedinica mjere,
  • datum nabavke,
  • šifra i naziv smještaja,
  • ulazni dokument,
  • izlazni dokument i slično.

Kreiranje stavke blagajne na osnovu izlazne fakture

Omogućeno je kreiranje stavke blagajne samo za gotovinske uplate. Obzirom da je dosada bilo omogućeno kreiranje stavke blagajne za cjelokupan iznos izlazne fakture razdvajanjem načina plaćanja na samoj izlaznoj fakturi koje nastaju na osnovu dnevnog prometa omogućena je i ova funkcionalnost. Akcija se može pozvati sa stavki blagajne u dijelu Akcije - Kopiranje iz KIF-a.