Unapređenja na OnTouch monitoru za kuhinju

Omogućeno je da kada se klikne na artikal u narudzbi da se prikaze u posebnom prozoru receptura tog artikla, sa opcijom "close".
Dodatno je na monitoru  naravljen slide-in segment sa desne strane prozora na kojem ce se prikazivati u manjem obliku (jedna ispod druge) narudzbe koje je kuhinja potvrdila, kako bi znali sta je sve potvrđeno, a sta ne. Ukoliko korisnik nije potvrdio narudzbu, da kuhinja ima opciju da tu narudzbu vrati nazad na glavni prozor (kao Undo). 

Dorada prikaza na listi Virmana u modulu Plate

Kroz verziju 2.0.7.8 omogućen je dodatni prikaz virmana u modulu Plate. Pored postojećih tabova kroz jedinstven pregled u zasebnom tabu omogućen je prikaz svih isplata, kredita i doprinosa čime se prikazuje ukupan total bez pojedinačnih preračunavanja.

Napravljeno ograničenje na izbor artikala ovisno od postavljene lokacije

 Sa verzijom 1.1.6.0 omogućeno je ograničenje izbora artikala ovisno od lokacije na OnTouch sistemu.

Na grupama lokacija je moguća postavka Skrivenih grupa i Skrivenih klasa artikala upisujući u navedena polja šifre skrivenih grupa i skrivenih klasa odvojeno znakom  ";". Ukoliko se želi uraditi obrnuta postavka, da se označi koje grupe će biti vidljive, u navedena polja je potrebno upisati prvo znak  "!". U tom slučaju upisuju se samo grupe koje će ta lokacija vidjeti, a sve ostale će bit skrivene.

 

Export mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći

Agencija za statistiku je napravila aplikaciju na osnovu koje je moguć import statističkog mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći u elektronskoj formi. Da bi korisnicima bilo jednostavnije podnošenje statističkog obrasca postojeći format izvještaja je prilagođen sa novom formom. Export izvještaja iz aplikacije se na taj način jednostavno može importovati u aplikaciju Agencije za statistiku.
Dostupno sa verzijom 2.0.8.0

Kreiranje obračuna plaća na osnovu predefinisanih zarada na radniku

Kroz verziju 2.0.7.4 omogućeno je definiranje zarada na matičnim podacima radnika (npr. dodatak na uslove rada, položajni dodatak, dodatak po osnovu stečenog zvanja i lično). Na osnovu definiranih zarada automatskom obradom je moguće kreiranje obračuna plaća i jednostavnije upravljanje istim.

Definiranje naziva i oznake 2 na kontnom planu u modulu Glavne knjige

Sa verzijom 2.0.7.2 omogućeno je na kontnom planu ažurirati pored zakonski definiranih naziva i oznake konta definiranje naziva i oznake 2. Predmetna polja omogućavaju primjerice radi prevod kontnog plana i ispis bilanci i kartica konta na drugom jeziku te jednostavnije izvještavanje prema inostranim partnerima.